Translate

10-05-10

Nachtdienst in de uitverkoop

Een groot deel van de Nederlandse huisartsenposten wil niet langer zelf nachtdiensten draaien. Ze verkopen hun diensten door aan jongere collega's die als waarnemend huisarts optreden. De huisartsen zijn de overvolle nacht- en weekenddiensten zat. Vooral omdat veel mensen met elke wissewasje naar de huisartsenposten komen. Dit was zo ongeveer de berichtgeving die ons deze week bereikte via de media en kranten. Dit soort van uitspraken doen mijn wenkbrauwen fronsen en onmiddellijk begint mijn adrenaline een kookniveau te bereiken. Nu zijn huisartsenposten één doorn in mijn oog en heb ik al verschillende artikelen gewijd aan deze no-nonsense instelling. Voordat je überhaupt een afspraak kan forceren bij een huisartsenpost ben je minstens een half uur verder, want om een assistente te overtuigen dat je oproep wel degelijk hout snijdt, is het meer een niet geplande ‘zelfmoordpoging ‘ en wordt je ‘professioneel ‘geadviseerd enige paracetamol in te nemen en de volgende dag een afspraak te maken met je huisarts. Dat op zich is al een ‘mission impossible ‘, gezien de telefooncentrale van de eigen huisarts blijkbaar altijd overuren draait en constant in gesprek is. Met als gevolg dat het je een vrije ochtend kost, stress en ergernis met uiteindelijk resultaat, na vele uren bellen, een bandje dat de huisarts niet te bereiken is met het verzoek het de volgende dag nog maar eens te proberen. Wat denk je dan, ach laat ook maar zitten! Het zal wel weer overgaan. Hoewel je lichaam duidelijk aangeeft dat er enige stagnatie is opgetreden in innerlijke fabriek.


Nu wil ik niet ontkennen dat in sommige gevallen, maar dat zijn naar mijn menig erg weinig, een paracetamol of drie enige verlichting kan brengen, maar ik blijf erbij dat elk verstandelijk mens niet om een wissewasje die verrekte huisartsenpost gaat bellen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de drukste uren van de huisartsenpost zijn tussen 17.00 uur en 22.00 uur. En dat is volgens mij avonddienst en geen nachtdienst. De argumentatie van de artsen is dat diensten buiten kantooruren veel te zwaar zijn, zeker in combinatie met een drukke werkweek en daar door achterraken met hun normale, doordeweekse werkzaamheden. Ook de betrekkelijk geringe vergoeding voor de dienstdoende huisarts (iets meer dan 50 euro bruto per uur) speelt een rol in het afstoten van diensten.
Gezien, dat huisartsen spreken ‘ over kantoortijd ‘ doet mij het ergste vermoeden. Huisarts is een keuze, hopelijk weloverwogen bedacht met alle consequenties die een dergelijk beroep met zich mee brengt, dus ook nachtdienst.

"Overdag is ze huisarts in Amsterdam en neemt in Gooi en Vechtstreek zo'n twaalf tot vijftien diensten per maand over van andere huisartsen. „Er zijn huisartsen die de nacht en de zaterdag niet meer willen doen. Voor zo'n dienst kan ik gemiddeld 65 euro bruto per uur vragen, 's nachts meer, zo'n 70 euro bruto per uur. Ik leef er wel bij. In vakantietijd en met kerst kun je meer vragen, meestal wel zo'n 80 euro bruto per uur." Gezien de medische missers, waar we naar mijn mening toch teveel mee worden geconfronteerd, diensten ook vaak worden waargenomen door in opleiding zijnde huisartsen en in het ziekenhuis door co-assistenten ( uiteindelijk zijn deze nog in opleiding en dienen, zoals het woord al zegt, opleiding te genieten onder leiding van afgestudeerde artsen ), deze de verantwoording niet kunnen en mogen afschuiven. Artsen kunnen hun diensten alleen uitbesteden als er waarnemers voorhanden zijn. Die zijn er vooral voldoende rond universiteitssteden als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Groningen. In veel delen van Nederland, voornamelijk in de dun bevolkte gebieden, is er een tekort aan invallers. In de Gooi- en Vechtstreek zou driekwart van de huisartsen de nachtdiensten verkopen; in Groningen ongeveer de helft. Een soort van koehandel dus!

De Vereniging Huisartsenpost willen de bevolking oproepen om niet voor ieder wissewasje naar de huisartsenpost te gaan. De oproep lijkt me totaal overbodig, daar men namelijk ten alle tijd eerst een afspraak moet maken om überhaupt een stap over de drempel te mogen zetten en onze professionele secretaresses houden per definitie de boot af, daar zij blijkbaar genoeg scholing hebben om telefoneerde paniekzaaiers buiten de deur te houden. Bovendien lijkt me een nachtdienst zonder patiënten ook geen pretje, want dan duurt een nacht wel heel er lang.

Bij het horen en lezen van dergelijke ‘verkopen van nachtdiensten ‘ moet ik constateren dat artsen blijkbaar niet meer beschikken over een ‘roeping ‘, maar bezig zijn met vergaderen, vakantie houden, afwezig zijn en het bewaken over hun bankrekening. Blijkbaar is de zorg niet hun ‘zorg ‘.

Recent is er nog een echte ouderwetse huisarts ( overigens achter in de dertig ) in Enschede door zijn maatschap voor de rechter gedaagd wegens het te veel tijd besteden aan zijn patiënten, waardoor de andere artsen teveel werk erbij moesten doen. Gelooft u het of niet, maar deze huisarts werd door de rechter veroordeeld en mocht geen lid meer zijn van genoemde maatschap. Mocht deze huisarts besluiten tot het openen van een eigen praktijk, zal ik de eerste zijn die zich aanmeldt als patiënt, daar heb ik wel een paar kilometer rijden voor over.

© Maydana

Geen opmerkingen:

Een reactie posten