Translate

08-06-10

De magische krachten van paarden!

Geloof in de magische krachten van paarden is wereldwijd verspreid. In de tijd van de oude Grieken
Hielden paarden de Goden gezelschap, speciaal die Goden welke werden geassocieerd met de zon en met water. Voor de Kelten was het paard onmisbaar in de strijd tegen de vijand en om sociaal aanzien te verwerven. Ze hadden een sterk ontwikkeld idee van het goddelijke paard en noemden dit Epona.

Meestal werd dit afgebeeld als merrie of een vrouw te paard – en werd geassocieerd met vrijheid en scheppingskracht. Deze oude culturen erkenden de spirituele kracht van paarden, zo ook de spirituele
band tussen paard en berijder. Oude Teutoonse familiestammen zwoeren hun eed naast het hoofd van hun paard en als de beloften werden verbroken, werden beide hoofden afgehakt. De mythische Ierse held Cúchulain mocht niet langer leven dan zijn paarden. Er zijn veel verhalen over mensen die deze spirituele banden begrepen en ze gebruikten om met paarden te communiceren.

De Romeinse geschiedschrijver Tacitus beschrijft een groep Germaanse priesters welke voor een aantal heilige paarden zorgden en met behulp van hun gesnuif te toekomst konden voorspellen.

De Ier Sullivan was beroemd door het tot bedaren brengen van onhandelbare paarden; hij beweerde
dit te doen door een Indiaans woord in hun oor te fluisteren. Niemand wist wat er gebeurde. Hij nam het paard mee in een verduisterde stal en het enige wat getuigen konden bevestigen dat hij samen met het paard naar buiten kwam en alle razernij verdwenen was. In die tijd zorgde een dergelijk talent voor het nodige ontzag en de nodige vrees. Benjamin Gold was zeer bekend om de kunst paarden tot bedaren te brengen, hij was bevriend met Koning Lodewijk XV van Frankrijk en werd later beschuldigd van occulte praktijken. Zelfs een succesvolle demonstratie aan het hof mocht niet baten en werd gedwongen te vluchten naar Engeland.

Het “ Paardenfluisteren “ is dus niet van deze tijd! Velen voor ons hebben de spirituele krachten van paarden onderkend. In onze haastige tijd hebben wij ingezien dat wij kunnen communiceren met onze paarden en de effecten hiervan zijn alom bekend. Over de hele wereld zijn “ Paardenfluisteraars” welke de al eeuwen bestaande techniek toepassen. Bekende namen zijn o.a. Monty Roberts, Klaus Ferdinand Hempfling, de halfbloed Indiaan Gawani PonyBoy en in Nederland kennen wij o.a. Emiel Voest, Piet Nibbelink en Pieter Baalbergen. Allen passen zij verschillende technieken toe, echter als een rode draad loopt het belang van leiderschap, natuurlijke dominantie, vertrouwen en respect erdoor, hetgeen uiteindelijk leidt tot een verbinding tussen mens en paard.

Het paard is een gift van God en tussen zijn oren suist de hemelse wind!
Een prachtige romantische Arabische Legende wil ik U niet onthouden;
Profeet Mohammed wilde voor zijn krijgers de allerbeste paarden. Hij beval zijn mannen een kudde
binnen een omheining te brengen, ze daar zeven dagen te houden – zonder water.

Aan het einde van de zevende dag haalden zij een deel van de omheining weg en de dorstige paarden stormden naar het nabij gelegen meertje. Mohammed liet een strijdkreet horen en vijf Arabische merries kwamen terug, de enige paarden die luisterden ondanks hun hevige dorst.

Het favoriete gedicht van Ray Hunt “ Paardenfluisteraar” dat hij op elke clinic citeert;

The Man in the Glass
When you get what you want in your struggle for self,
And the world makes you king for a day
Just go to a mirror and look at yourself,
And see what that man has to say.
For it isn’t your father or mother of wife

Whose judgment upon yoy must pass,The fellow whose verdict counts most in your life,
Is the one staring back from the glass.You may be like Jack Horner and chisel a plum
And think you’re a wonderful guy
But the man in the glass says you’re only a bum,
If you can’t look him straight in the eye.
He’s the fellow to please never mind all the rest,
For he’s with you clear up to the end,
And you’ve passed your most dangerous, difficult test
If the man in the glass is your friend.
You may get what you want down the pathway of years
And get pats on the back as you pass,
But your final reward will be heartaches and tears,
If you’ve cheated the man in the glass.


( gedicht van een onbekende auteur)

Wellicht zullen velen van ons zich de prachtige film “ De Paardenfluisteraar “ verfilmd naar een boek van Nicholas Evans herinneren. Robert Redford maakte diepe indruk door zijn goed gespeelde rol als Tom Booker, paardenfluisteraar, die met zijn stem wilde paarden kalmeerde en zijn aanrakingen rusteloze zielen tot kalmte bracht. Het Natural Horsemanship had zijn intrede gedaan in onze huidige paardenwereld. Ieder mens bezit de natuurlijke gave tot communiceren met dieren. Laten wij dit gebruiken en ontwikkelen voor het welzijn van mens en dier.

© Maydana

Geen opmerkingen:

Een reactie posten