Translate

06-06-10

Van mij of staatseigendom?

Mijn paspoort! Hoewel alle grenzen open zijn, hebben wij als EU-burger een geldig paspoort nodig. Want je bent verplicht je te kunnen identificeren. En je rijbewijs blijkt hiervoor niet voldoende te zijn. Pas terug van een werkvakantie, kwam ik tot de conclusie dat mijn paspoort moest worden vernieuwd. Een telefoontje naar de afdeling Burgerzaken van mijn woonplaats leerde mij, dat ik bij naar een andere afdeling moest, daar mijn paspoort vijf jaar geleden was verlengd via de Nederlandse Ambassade. Foto’s konden gemaakt worden op het Gemeentehuis. Kosten: euro 49.60, met nog wat extra euro’s voor andere werkzaamheden, om me te voorzien van een nieuw paspoort, geflankeerd door een afschuwelijke foto en vingerafdruk. Met deze informatie bekroop mij het gevoel in een ondemocratisch circuit te zijn belandt.
Oké, regels zijn regels, dus op naar het Gemeentehuis. Tijdens het wachten vroeg ik me af waarom ik eigenlijk moest betalen voor dit document, dat tenslotte eigendom was van de Nederlandse Staat.

Bovendien schijn ik er ook nog goed op te moeten passen, want bij verlies of diefstal blijkt ineens de verantwoordelijkheid bij mij te liggen.
Waarom moet ik eigenlijk betalen voor een document dat eigendom is van een ander? Waarom legt de Nederlandse Staat de verantwoordelijkheid bij mij mocht ik gerold worden door een handige dief, of bij eventueel verlies van dit document?

Maar de meest brandende vraag mijnerzijds: waarom heb ik eigenlijk zo een document nodig als EU-burger? Is mijn rijbewijs niet voldoende om me te kunnen identificeren. Nee, want je sjouwt je rot aan allerlei documenten, die overigens nooit worden gevraagd, net als de vele laders voor onze telefoons en andere technisch vernuft. Kunnen we niet meteen overgaan tot een universeel document als EU-burger, op kosten van de Staat van Europa? En mocht u de behoefde voelen naar een ver land te vertrekken, lijkt een visum mij de meest aangewezen weg.

Hand op ons hart, we zullen er goed op passen!


© Maydana

Geen opmerkingen:

Een reactie posten